RAZER NAGA X 奇襲- MMO 遊戲的王者

沿用經典的可編程按鍵側板設計,Razer Naga X 是Razer Naga 系列中最輕量的滑鼠,讓遊戲玩家獲得過人的優勢,以手指發出更多指令。 Razer Naga X ...
繼續閱讀

最新電競新聞

You may also like...