[PS4/PC]MHW: Iceborne 集中討論

發覺好多巴打都冇開放間屋俾人入, 得一兩個有 睇完人地間屋之後, 去返自己間屋睇, 覺得自己間屋好似好寒酸 :o). 每次執完屋都會變唔比人入. 係咩?
繼續閱讀

最新電競產品評測

You may also like...