PS4 500GB 連盒- 遊戲機器材

喺Hong Kong,Hong Kong 買PS4 500GB 連盒. Chu-1106A controller x 2 power cable x 1 Ear phone x 1 注意:半年前曾有自動退片問題,經diy 解決後 ...
繼續閱讀

最新電競新聞

You may also like...