KEF Music Studio 海港城舖開幕另設開幕優惠!

英國音響品牌KEF 於尖沙咀海港城正式開幕KEF Music Studio,店鋪設計以數碼音響及家庭影院兩個區域,能夠體驗品牌兩種系列喇叭呈現的音色外。
繼續閱讀

最新電競新聞

You may also like...