Dragon War G18 S.W.A.P 左右手適用電競滑 – Price網購

... S.W.A.P 左右手適用電競滑鼠. 長按滾輪及右鍵三秒可切換左手或右手模式; 9個按鍵; DPI (600, 1200, 1600, 2400, 3000, 3400); 可自定自定義功能.
繼續閱讀

最新電競新聞

You may also like...