[<b>PS4</b>/PC]MHW: Iceborne 集中討論

[PS4/PC]MHW: Iceborne 集中討論

素材入面,xx天鱗點拎? 係咪同寶玉差不多咁難掉? 唔打主線住,清緊啲自由任順便刷素材整武 #yup#. 係捉唔會拎到一定要殺 xx(. 吓,我捉斬龍有出天鱗喎.

最新電競新聞

繼續閱讀 
Source [PS4/PC]MHW: Iceborne 集中討論 https://m.hkgolden.com/view.aspx?message=7111931&page=29…