Apple AirPods 系列新增 emoji 鐫刻服務 – ezone.hk – 網絡生活 – 筍買情報

Apple 為 AirPods Pro 加入 Emoji 刻印服務,搞到 AirPods 即刻變得 Cutie 咗!


Apple 的 AirPods 系列一向提供鐫刻服務,讓用戶刻上名字或紀念字句,以作送禮等之用。最近 Apple 就再次為鐫刻服務增值,新增多款 emoji 刻印圖案供用家選擇。全新 emoji 鐫刻

(Feed generated with FetchRSS)
繼續閱讀

最新電競新聞

You may also like...