[PS4/PC]MHW: Iceborne 集中討論

事源四個開赤龍,咁反正得一隊,就有人話試唔試一rd 點知最後三貓出番黎,咁就兩rd啦 點知又三貓,咁打第三次諗住食硬啦 點知都3貓,要打第四次個陣就 ...
繼續閱讀

最新電競新聞

You may also like...