Ps4 500Gb – 電子遊戲

喺Hong Kong,Hong Kong 買Ps4 500Gb. 有一個手制唔識著燈應該係壞佐,部機冇問題,附帶三個Game 喺PlayStation 度買嘢,傾偈買嘢!
繼續閱讀

最新電競新聞

You may also like...