PS5資訊首度曝光!新機兼容PS4遊戲

PlayStation 5首批資訊終於出爐,據報新主機升級硬件之餘,更可以向後兼容PS4遊戲及現有PS VR裝置。不過新機似乎唔會喺今年推出,預料最快都可能要 ...
繼續閱讀

最新電競新聞

You may also like...