HUAWEI Mate 30 系列快速安裝Google 服務!數分鐘即完成

HUAWEI Mate 30 系列快速安裝Google 服務!數分鐘即完成

華為早前發佈了新一代旗艦級手機HUAWEI Mate 30 系列,擁有出色的屏幕及拍攝表現,不過因中美貿易戰問題,手機未能預載Google ...

最新電競新聞

繼續閱讀 
Source HUAWEI Mate 30 系列快速安裝Google 服務!數分鐘即完成 https://ezone.ulifestyle.com.hk/article/2458693/HUAWEI Mate 30 系列快速安裝 Google 服務!數分鐘即完成…