LV加持LOL世界大賽獎杯多個盒

LV加持LOL世界大賽獎杯多個盒

就睇每次電競賽事越搞越大型,你就知電競已經唔再係一班毒L自己圍威喂嘅活動,而係一項全球性嘅盛事。近年亦有唔少品牌睇到當中嘅商業潛力而加入電 ...

最新電競新聞

繼續閱讀 
Source LV加持LOL世界大賽獎杯多個盒 https://menclub.hk/hobby/21887