[XF 開箱] 65” 真 4K 電競「熒幕」 ASUS ROG SWIFT PG65UQ 劇院級打機體驗

[XF 開箱] 65” 真 4K 電競「熒幕」 ASUS ROG SWIFT PG65UQ 劇院級打機體驗

打機想有最佳的視覺效果,當然是配搭越大的熒幕越好,現時市面上可以選擇的大尺寸電競熒幕,大多採用 32:9 或 […]

最新電競新聞

繼續閱讀 
Source [XF 開箱] 65” 真 4K 電競「熒幕」 ASUS ROG SWIFT PG65UQ 劇院級打機體驗 https://hk.xfastest.com/35968/asus-rog-swift-pg65uq-rog-strix-xg438q/…