PS4 pro HDMI – PlayStation (PS) – 香港討論區Discuss.com.hk

我部PS4 pro HDMI 線如有果經分插輸出去電視,會無畫面,但如果直接駁去電視,就正常!真係唔明點解!之前係可以,但較早之前reset 部電視就唔 ...
繼續閱讀

最新電競新聞

You may also like...