Monchhichi 為食跑籌107萬卡路里食物贈基層

... 至愛美食,好似萌爆Monchhichi造型曲奇、七彩爆谷、長洲大魚蛋、一口鮑魚等,更有多個攤位遊戲同Monchhichi拍照區,現場大家都一定玩得好開心啊!
繼續閱讀

最新電競新聞

You may also like...